Karthika Solai


Karthika  Solai Almost Seahorses
Almost Seahorses
Paper, Metallic Embellishment, Archival Ink, Water Resistant Sealant  
1.4 x 1.4 in
$ 30
Karthika  Solai Buoy
Buoy
Paper, Archival Ink, Water Resistant Sealant  
.8 x 2 in
$ 26
Karthika  Solai Complex Species
Complex Species
Paper, Metallic Embellishment, Archival Ink, Water Resistant Sealant  
1 x 2 in
$ 30
Karthika  Solai Downfall
Downfall
Paper, Metallic Embellishment, Archival Ink, Water Resistant Sealant  
1 x 2 in
$ 30
Karthika  Solai Fire
Fire
Paper, Silver Ink, Water Resistant Sealant  
2.5 x 1 in
$ 35
Karthika  Solai Flower in Bloom
Flower in Bloom
Paper, Water Resistant Sealant  
1.7 x 1.75 in
$ 35
 NEXT >